Organická keramika Božena Chandogová

Organická keramika Božena Chandogová

Výstava
17. augusta 2011 – 9. septembra 2011

Verejnosť bude mať možnosť vidieť kolekciu keramického dizajnu vytvorenú od čias autorkinho päťročného pôsobenia v írskom Dubline až po súčasnosť. Charakteristickou črtou dizajnu Boženy Chandogovej je prepojenie organických foriem a geometrie cyklických štruktúr vo vzájomnom vzťahu s mandalami a architektúrou. Inšpiruje sa predovšetkým prírodnými systémami a fraktálmi, repetíciou vznikajúcou pri organickom procese rastu živých organizmov a rastlín, ale takisto aj rastom viditeľným pri určitých typoch stavieb. Farebné riešenia jej organického dizajnu podčiarkuje zdroj inšpirácie prameniaci takisto v botanike, hoci efekty povrchov na glazúrach sú výsledkom niekoľkoročných opakovaných experimentov a chemických testov. Keramické objekty Boženy Chandogovej oscilujú medzi prírodnými formami a architektúrou, v prirodzenej harmónii, afinity reprodukovaného radenia a špirálovitého rastu rastlín spôsobovaných magnetickou energiou a rotáciou Zeme a ovplyvňovanými zákonitostami vesmíru. Koncentruje sa na geometrickú podstatu rastu prírodných foriem a komplexnosť makroštruktúry rastu v špirále, ktorú aplikuje aj do dizajnu vlastných objektov. Proces definovania foriem dovŕšila autorka skúmaním symboliky elementárnych geometrických foriem kruhov a štvorcov ako kontemplatívnych foriem, ktoré majú spoločné črty s rastlinami, mandalami a konkrétnymi architektonickými typmi. Jej práca sa usiluje o dosiahnutie jednoty plne obsiahnutej v prírode a túto zvolila ako osobnú filozofiu a hlavný motív svojej tvorby. Dizajn keramických objektov vníma ako diagram, v ktorom sa prelínajú všetky tieto aspekty a zároveň ašpirujú na dizajnérsky objekt so sochárskymi kvalitami. Po skončení bakalárskeho štúdia na bratislavskej VŠVU autorka absolvovala magisterské štúdium na Katedre keramiky, skla a kovu na Národnej Univerzite umenia a dizajnu v Dubline, ktoré úspešne ukončila výstavou v roku 2007 a ďalej sa venovala vlastnej autorskej tvorbe, pracovala ako asistentka na veľkých projektoch s írskymi dizajnérmi a súčasne učila keramiku. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných výstav a súťaží v rôznych krajinách Európskej únie. V roku 2007 vyhrala prvú cenu za dizajn v rámci Keramického festivalu v anglickom Stoke on Trent a víťazný čajový servis ZERO bol umiestnený v tamojšej zbierke The Potteries Museum and Art Gallery. Od roku 2009 žije a tvorí v Bratislave.

Kurátor: Mária Nepšinská

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00