Nové logo SCD

Nové logo SCD

Výstava
20. januára 2011 – 20. februára 2011

V galérii SCD Satelit sa otvára výstava pod názvom Nové logo Slovenského centra dizajnu, ktorá predstavuje súťažné návrhy lôg desiatich renomovaných grafických dizajnérov a grafických štúdií.
Súťaž bola vypísaná v minulom roku a špeciálne boli vyzvaní Ján Šicko, Emil Drličiak, Komplot (Peter Hajdin), Studio 001 (Daniel Blonski), CD Creative Department (Andrej Krátky) a MUW Saatchi and Saatchi (Rasťo Michalík), ktorí v priebehu jedného mesiaca navrhli moderné logo v zmysle zadania súťažných podmienok. Výstavu realizoval podľa svojej koncepcie Palo Bálik, grafický dizajnér, ktorý bol aj aktívnym členom poroty. Prezentácia je postavená predovšetkým na osobných výpovediach autorov o postupoch a inšpiráciách pri navrhovaní loga. Odborná porota rozhodovala v decembri 2010 v zložení: predseda – Palo Bálik, Mária Rišková, Katarína Hubová, Pavel Choma a Justyna Kucharczyk z Poľska. Víťazný súťažný návrh, ktorý vybrala, bude slávnostne zverejnený na vernisáži výstavy. Slovenské centrum dizajnu začalo svoju činnosť v januári 1991 a preto výstava, ktorá prezentuje víťazné logo a aj logá všetkých vyzvaných autorov a štúdií, je príležitosťou na malú oslavu a pripomenutie si tohto dvadsaťročného jubilea. 

ikona .pdf plagát

Výstava: Nové logo Slovenského centra dizajnu/ 10 dizajnérov – 10 lôg – 1 víťaz
Miesto konania: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 20. január – 20. február 2011
Vernisáž: 20. januára 2011 (štvrtok) o 18:00 hod.
Kurátor výstavy: Mgr. art. Palo Bálik

Účastníci súťaže Nové logo SCD:
Ján Šicko
Študoval grafický dizajn na VŠVU v Bratislave u prof. Ľubomíra Longauera. Od roku 2005 pôsobí ako asistent v ateliéri Pavla Chomu na Katedre vizuálnej komunikácie. Je spoluzakladateľom klubu Spojka a multimediálneho zoskupenia Signall, ktoré sa venuje skúmaniu audiovizuálnych prienikov. Vo svojich multimediálnych projektoch vytvára autorské počítačové programy, ktorých výstupom je obraz generovaný v reálnom čase pre divadelné, tanečné alebo hudobné predstavenia. Je držiteľom Národnej ceny za dizajn 2003 za interaktívnu projekciu k divadelnému predstaveniu Pokusy o její život.

Emil Drličiak
Grafický dizajnér, výtvarný umelec, scénograf. Absolvoval VŠVU v Bratislave u prof. Ľubomíra Longauera. V rokoch 1999 – 2001 pedagogicky viedol ateliér na Katedre grafického dizajnu VŠVU. Je spoluzakladateľom divadla Phenomenontheatre (2001) a autorom písma Hexagon. Zúčastnil sa na viacerých domácich a zahraničných výstavách, festivaloch, workshopoch, sympóziách. Na prestížnom medzinárodnom Bienále priemyselného dizajnu BIO 2010 v slovinskej Ľubľane získal zlatú medailu za logomapu a premiérové plagáty pre Mestské divadlo Žilina. Venuje sa aj grafickej úprave kníh, časopisov, katalógov, tvorbe plagátov. Je autorom viacerých známych logotypov, napríklad Cena Oskára Čepána, Ústav pamäti národa, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Cena Dominika Tatarku, Mesto Trenčín, Reactive lab, Across atď.

Komplot
Reklamná agentúra Komplot Creative Advertising realizuje od roku 2000 pre svojich klientov komplexné služby v oblasti marketingovej a korporátnej komunikácie. Výsledky jej práce boli ohodnotené viacerými prestížnymi oceneniami (Bronzový klinec 2007, Grand Prix Zlatý klinec 2002, dvakrát Strieborný klinec 2002, Zlatý klinec v kategórii kampaň 2001). Grafický dizajnér Peter Hajdin je jedným zo zakladateľov agentúry. Je absolventom ateliéru prof. Ľ. Longauera na VŠVU. Venuje sa aj hudbe a pre vlastné koncerty si navrhol vtipné parodické plagáty. Súťažné logo je prezentované ako agentúrna práca, na ktorej sa podieľali Peter Hajdin a  Marek Chmiel.

Studio 001
Studio 001 je grafické štúdio, ktoré sa zameriava na grafické návrhy a kompletnú realizáciu internetových stránok, logotypov, korporátnu identitu tlačených materiálov, dizajn aplikácií (GUI) a Flash/CD-ROM prezentácií. Grafické štúdio Studio 001 založili Mgr. art. Daniel Blonski a Martin Viktor Lipták v roku 1997 najskôr ako voľné združenie dvoch grafických dizajnérov, roku 2004 ako s. r. o. Martin Viktor Lipták a Mgr. art. Daniel Blonski získali niekoľko ocenení za grafické návrhy web stránok (hlavnú cenu v súťaži Národná cena za dizajn 2007 za web SND, 3. miesto v súťaži Najlepšie podnikové médium roku 2006 za web spoločnosti Eset a 1. miesto v súťaži Zlatý erb 2005 za web stránku hlavného mesta SR Bratislavy). Studio 001 je tiež autorom grafického návrhu publikácie Dizajn na Slovensku 1990 – 2005, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu. Súťažné logá navrhli Daniel Blonski a Marián Lukáč.

CD Creative Department
Spoločnosť CD Creative Department bola založená v roku 1996. Spoločnosť zamestnáva kvalitných grafických dizajnérov, zväčša absolventov VŠVU. Pri jej zrode stál Andrej Krátky. Po skončení štúdia v Prahe u Jana Solperu a po pobytoch v USA a Nemecku pôsobil krátko aj na Katedre grafického dizajnu VŠVU v Bratislave. Medzinárodné uznanie získal za písmo Bradlo. Aj napriek tomu, že sa hlásia k citátu „Obchodné výsledky klienta sú pre nás dôležitejšie ako víťazstvá v kreatívnych súťažiach“, prijali pozvanie do súťaže. Logá navrhli Andrej Krátky, Eva Odrášková, Juraj Kusý a  Michael Mráz.
 
MUW Saatchi and Saatchi
Reklamná agentúra roka 2009 a 2010 na Slovensku, ktorá získala niekoľko domácich a zahraničných ocenení (Zlatý klinec 2003, 2005, 2006…).  Logá do súťaže navrhol Rasťo Michalík. Je absolventom ateliéru prof. Ľ. Longauera na VŠVU. V roku 1993 absolvoval štipendijný pobyt v Paríži. Spolupracoval s divadlom GunaGU, pre ktoré vytvoril plagáty a ďalšie propagačné materiály.