Národná cena za dizajn – celoštátna súťaž dizajnu výrobkov a grafického dizajnu

Výstava
2015

Bratislava, Slovensko