Národná cena za dizajn 2007 – produktový a komunikačný dizajn – výstava

Výstava
12. októbra 2007 – 18. novembra 2007

Výstava víťazných prác a výber ďalších účastníkov súťaže NCD 2007, ktorí sa predstavili v galérii dizajnu Satelit (produktový dizajn) a v Apollo Business Centre na Prievozskej ul. v Bratislave (komunikačný dizajn). Cieľom súťaže bolo vyzdvihnúť kvalitný slovenský dizajn a poukázať na to, ako pomáha stratégia založená na dizajne firmám presadzovať sa v rámci slovenskej ekonomiky i v medzinárodnom meradle. Súťaž sa otvorila študentom, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavali kontakty s praxou a naopak, ponúkli výrobe inovatívne koncepty. Inovácia a dizajn sú kľúčové slová v úvahách o budúcom vývoji ekonomiky Slovenska v rámci EÚ. Počet prihlásených prác do súťaže 127, v kategórii produktový dizajn 31, v kategórii komunikačný dizajn 43, v kategórii študentský produktový dizajn 41, a v kategórii študentský komunikačný dizajn 12. O súťaži rozhodovala 10 členná odborná porota medzinárodná porota s medzinárodným zastúpením zložená z dizajnérov, grafických dizajnérov a teoretikov dizajnu. Predsedníčkou poroty bola Lenka Žižková, ČR, členmi Bjorn Kierulf, Zdeno Kolesár, Katarína Hubová, Júlia Kunovská, Peter Paliatka, Massimo Pitis, Taliansko, Stanislav Stankoci, Martin Struss a Tibor Uhrín. Národná cena 2007 v kategórii produktový dizajn – Profi – Format, formátovacia píla, dizajn: Peter Juščák, Jozef Kurila výrobca. Kusing, Huncovce. Národná cena 2007 v kategórii komunikačný dizajn – Internetová stránka Slovenského národného divadla – www.snd.sk, dizajn: Martin Viktor Lipták, Daniel Blonski, klient: Slovenské národné divadlo, Bratislava. Cena ministra školstva SR v kategórii študentský produktový dizajn – Cestovný odev, dizajn: Pavla Tobková, škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Júlia Sabová. Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn „ a“ dizajn – Ondrej Gavalda, škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Stanislav Stankoci, Paľo Bálik. Cena Audi – Skladací mestský bicykel FAJNYJE2, dizajn: Peter Varga, škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Ferdinand Chrenka. Zvláštna cena ministra hospodárstva SR – Chirana – Medical, a. s. Stará Turá. Zvláštna cena ministra kultúry SR – prof. Ľubomír Longauer. Uznania v súťaži NCD 2007 – Drevené stavebnice VEVA, dizajn: Jozef Kurila, Peter Juščák, výrobca: IDS, s. r. o., VEVA product, Huncovce; Sunny Day – misky, dizajn: Patrik Illo, Výrobca: Rona, a. s., Lednické Rovne; Kolekcia batohov Trek Sport 06 / 07, dizajn: Juraj Ondreáš, Martin Šuchaň, výrobca: Tret Sport Trade, s. r. o., Žilina; Archa – čalúnená systémová sedacia súprava, dizajn: Peter Bohuš, výrobca: Domark, s. r. o., Žilina; Maska – Performing Arts Journal, dizajn: Martin Mistrík, Klient: MASKA, Ľubľana, Slovinsko; Agrotraktor, dizajn: Rastislav Jurčík škola: TU Košice, pedagóg: Peter Wohlfahrt; Kotva dizajn: Ján Turzo škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Bjorn Kierulf; Viacúčelové interiérové stolčeky dizajn: Marián Vaňo, škola: VŚVU Bratislava, pedagóg: František Burian; lie – stand, interaktívna kniha, dizajn: Karol Prudil, škola: VŚVU Bratislava, pedagóg: Pavel Choma; Šlabikár – dizajn: Monika Murínová, škola: TU Košice, Jozef Haščák.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content