Mladý obal 2011

Mladý obal 2011

Výstava
29. júna 2011 – 14. augusta 2011

Slovenské centrum dizajnu ako dlhoročný partner súťaže Mladý obal predstaví tak ako pominulé roky víťazné a najlepšie práce.

ikona .pdf plagát

Výstava: Mladý obal 2011
Miesto: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 29. jún – 14. august 2011
Vernisáž: 29. jún 2011 (streda) o 18:00 hod.

16. ročník medzinárodnej súťaže určenej mladým tvorcom z celého sveta zachoval rozdelenie na dve kategórie, ktoré boli novinkou minulého ročníka.
Prvá kategória Produktový obal je venovaná produktovým dizajnérom a obalovým konštruktérom. Tento rok bolo v tejto kategórii úlohou súťažiacich zabaliť národný produkt.
Druhá kategória Iný pohľad sa snažila pritiahnuť pozornosť grafických dizajnérov a ilustrátorov. Témou tejto inšpiratívnej kategórie sa stala „ Kniha ako obal na slová“.
Porota zasadala začiatkom apríla v zložení Jan Činčera, Jan Čtvrtník, Klára Kvízová, Filip Blažek a Piotr Bozyk.
Kategória Produktový obal prilákala už tradične najviac účastníkov, ktorých počet opäť prekonal minuloročný rekord. Do tejto kategórie prišlo takmer 600 súťažných prác. Téma nebola úmyselne bližšie špecifikovaná a každý účastník si teda mohol sám slobodne zvoliť, aký produkt považuje za národný a pre tú ktorú krajinu typický. Kategória bola opäť hodnotená v dvoch skupinách. Do skupiny študentov vysokých škôl a mladých dizajnérov do 30 rokov sa prihlásilo cez 400 tvorcov. Víťazkou sa stala dizajnérka Diana Winklerová (ČR) so svojím obalom na sklárske výrobky „Vlajkobal – českobal“. Víťazstvo v kategórii stredných škôl putuje rovnako ako minulý rok na Strednú uměleckoprůmyslovú školu v Uhorskom Hradišti. Jej študent Tomáš Chludil presvedčil porotu svojim „Kufríkom Merkur“ na známu kovovú stavebnicu. V tejto kategórii udelilo cenu aj Slovenské centrum dizajnu Martinovi Sombathymu zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obal na bryndzu.
Úlohou súťažiacich v kategórii Iný pohľad bolo hravým spôsobom zabaliť, zhmotniť slová do podoby knihy. V kategórii sa zišlo 85 rôznorodých prác. Víťazkou sa s knihou „Skrytých listov“ stala študentka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brne Nikola Kalinová.
Ceny víťazom odovzdávali: Walo Hinterberger, výkonný riaditeľ spoločnosti Model, Jan Činčera, popredný český obalový dizajnér a dlhoročný predseda súťaže, Filip Blažek, grafický dizajnér pôsobiaci v štúdiu Designiq, Klára Kvízová, grafická dizajnérka zo štúdia Redesign, Ľubica Pavlovičová zo Slovenského centra dizajnu, Radovan Wicha, marketing manager spoločnosti Model Obaly a iniciátor súťaže Mladý obal.
Organizátorom a vypisovateľom súťaže je spoločnosť Model Obaly, od roku 2009 spolu s CZECHDESIGN.CZ pod záštitou Icogrady. K súťaži bol vydaný katalóg.
Viac informácii na www.mlady-obal.cz


Zoznam výhercov:

Kategória „Produktový obal“ zameraná na „Obal na národný produkt“

Študenti vysokých škôl a mladí dizajnéri do 30 rokov

1. Diana Winklerová, Vlajkobla-českobal
Česká republika
2. Ľubica Kulomberová, Obal na topánky firmy Botas
VŠUP, Slovenská republika
3. Melissa Dangerfield, Medové bonbóny Manuka
Massey University Albany, Nový Zéland

Cena Slovenského centra dizajnu:

Martin Sombathy, Obal na bryndzu
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Študenti stredných škôl

1. Tomáš Chludil, Kufrík Merkur
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česká republika
2. Lukáš Kocián, Taška na huby alebo hubárčenie – český národný šport
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česká republika
3. Michael Rosa, Obal na vysočinu
Střední umělecká škola Ostrava, Česká republika
Pavlína Králová, Obal na povrázok
Střední odborná škola obchodu, umění a designu v Plzni, Česká republika

Cena predsedu poroty

Kateřina Kuchariková, Česká krajka
Střední umělceká škola Ostrava, Česká republika


Kategória „Iný pohľad“ s témou „Kniha ako obal na slová“

1. Nikola Kalinová, Skryté listy
Fakulta výtvarných umění VUT v Brne, Česká republika
2. Ondřej Horáček, Zenrin Kushu
Česká republika
3. Radka Bartošová, Starcov strom
Soukromná střední umělecká škola a vyšší odborná škola grafická Jihlava, Česká republika

Skip to content