Mladý obal 2011 – mezinárodní souťež

Mladý obal 2011 – mezinárodní souťež

Výstava
29. júna 2011 – 14. augusta 2011

16. ročník medzinárodnej súťaže určenej mladým tvorcom z celého sveta zachoval rozdelenie na dve kategórie, ktoré boli novinkou minulého ročníka. Prvá kategória Produktový obal je venovaná produktovým dizajnérom a obalovým konštruktérom. Tento rok bolo v tejto kategórii úlohou súťažiacich zabaliť národný produkt. Druhá kategória Iný pohľad sa snažila pritiahnuť pozornosť grafických dizajnérov a ilustrátorov. Témou tejto inšpiratívnej kategórie sa stala „ Kniha ako obal na slová“. Porota zasadala začiatkom apríla v zložení Jan Činčera, Jan Čtvrtník, Klára Kvízová, Filip Blažek a Piotr Bozyk. Kategória Produktový obal prilákala už tradične najviac účastníkov, ktorých počet opäť prekonal minuloročný rekord. Do tejto kategórie prišlo takmer 600 súťažných prác. Téma nebola úmyselne bližšie špecifikovaná a každý účastník si teda mohol sám slobodne zvoliť, aký produkt považuje za národný a pre tú ktorú krajinu typický. Kategória bola opäť hodnotená v dvoch skupinách. Do skupiny študentov vysokých škôl a mladých dizajnérov do 30 rokov sa prihlásilo cez 400 tvorcov. Víťazkou sa stala dizajnérka Diana Winklerová (ČR) so svojím obalom na sklárske výrobky „Vlajkobal – českobal“. Víťazstvo v kategórii stredných škôl putuje rovnako ako minulý rok na Strednú uměleckoprůmyslovú školu v Uhorskom Hradišti. Jej študent Tomáš Chludil presvedčil porotu svojim „Kufríkom Merkur“ na známu kovovú stavebnicu. V tejto kategórii udelilo cenu aj Slovenské centrum dizajnu Martinovi Sombathymu zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obal na bryndzu. Úlohou súťažiacich v kategórii Iný pohľad bolo hravým spôsobom zabaliť, zhmotniť slová do podoby knihy. V kategórii sa zišlo 85 rôznorodých prác. Víťazkou sa s knihou „Skrytých listov“ stala študentka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brne Nikola Kalinová. Ceny víťazom odovzdávali: Walo Hinterberger, výkonný riaditeľ spoločnosti Model, Jan Činčera, popredný český obalový dizajnér a dlhoročný predseda súťaže, Filip Blažek, grafický dizajnér pôsobiaci v štúdiu Designiq, Klára Kvízová, grafická dizajnérka zo štúdia Redesign, Ľubica Pavlovičová zo Slovenského centra dizajnu, Radovan Wicha, marketing manager spoločnosti Model Obaly a iniciátor súťaže Mladý obal. Organizátorom a vypisovateľom súťaže je spoločnosť Model Obaly, od roku 2009 spolu s CZECHDESIGN.CZ pod záštitou Icogrady. K súťaži bol vydaný katalóg.

Praha, Česko (galéria czechdesign.cz)

Na stiahnutie