Mladý obal 2008

Mladý obal 2008

Výstava
5. septembra 2008 – 26. septembra 2008

Slovenské centrum dizajnu a mecenáš súťaže Model Obaly a. s. v spolupráci s reklamnou agentúrou Antipol Brno predstavia vo výstavnom a informačnom bode Satelit výsledky trinásteho ročníka súťaže Mladý obal. Slovenské centrum dizajnu sa v tomto roku stalo spoluvypisovateľom a súčasne odborným garantom súťaže a to po zrušení DC ČR. Podujatie sa konalo pod záštitou Icograda – Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu. Okrem vypisovateľov na súťaži participovalo niekoľko ďalších spolupracujúcich subjektov, organizačne súťaž zabezpečila agentúra Antipol, Brno.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00