Mladý obal 2007

Mladý obal 2007

Výstava
6. septembra 2007 – 3. októbra 2007

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Design centrom ČR pripravili vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit reinštaláciu výstavy Mladý obal 2007. Výstava predstavuje výsledky 12. ročníka rovnomennej súťaže študentov a mladých dizajnérov na tému obalový dizajn a volná tvorba z papiera a lepenky. Medzinárodná súťaž Mladý obal, ktorú každoročne vypisuje Design centrum a Model Opava ČR za účasti spolupracujúcich subjektov, sa na Slovensku stretáva s veľkým záujmom študentov a mladých dizajnérov. Výsledky tohoročnej súťaže boli vyhlásené v máji 2007 na výstavisku v Brne pri príležitosti konania veľtrhu EmbaxPrint, v rámci ktorého boli aj víťazné práce po prvýkrát predstavené verejnosti. V tomto roku bolo z celkového počtu 427 účastníkov 161 autorov zo Slovenska a prihlásili do súťaže 170 prác. Popri konkurencii z celého sveta získali slovenskí účastníci aj ocenenia. V kategórii v stredných škôl porota ocenila obal na nožničky Cvik – cvak, dizajn: Viktória Fedorkovičová, ŠUV Košice, v kategórii vysokých škôl si odniesla ocenenie Eva Benková z Technickej univerzity , Košice za obal na džús. Ďalšie 4 práce zo Slovenska boli vybrané na prezentáciu v katalógu a na výstave. Výstava mladý obal 2007 prichádza do Bratislavy po jej uvedení v Prahe a Brne. Kurátorkou je PhDr. Dagmar Koudelková, autorom návrhu inštalácie Ján Činčera. Organizátori vydali k podujatiu katalóg.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie