Mladí a úspešní a Nový t(o)var 15!

Mladí a úspešní a Nový t(o)var 15!

Výstava
11. februára 2016 – 11. marca 2016

Výstavou Mladí a úspešní / Príbehy mladého českého dizajnu sa vraciame do začiatkov deväťdesiatych rokov 20. storočia, keď bolo v roku 1990 založené Design centrum České republiky poslaním a fungovaním obdobným inštitúciám vo svete. Hneď v prvom roku existencie Design centra ČR padlo rozhodnutie organizovať domácu súťaž dizajnu s názvom Dobrý design, neskôr premenovanú na Vynikajúci výrobek roku. Bok po boku súťažili študenti s profesionálnymi dizajnérmi až do roku 2005, keď sa študentská súťaž osamostatnila pod názvom Studentský design. Zásadný zvrat nastal v roku 2007, keď Ministerstvo priemyslu a obchodu zrušilo Design centrum ČR, a tým zanikli aj všetky profesionálne dizajnérske súťaže. Súťaž študentského dizajnu obnovil Design Cabinet CZ, nadačný program Nadácie pre rozvoj architektúry a staviteľstva, ktorý ju premenoval na Národní cenu za studentský design a usporadúva ju dodnes. Design Cabinet CZ si položil otázku, či majú súťaže pre študentov nejaký význam, a či má udelenie ceny vplyv na ich ďalší profesionálny osud. Úlohy nájsť bývalých ocenených študentov sa ujali študentky kurátorských štúdií Fakulty umenia a dizajnu Univerzity Jána Evanjelistu Purkyně v Ústí nad Labem Lenka Kolářová a Zuzana Pištěková. Nakoniec bolo dohľadaných viac ako 100 kontaktov, a z nich kurátorkami vybraných a oslovených asi 30 súčasných dizajnérov, ktorí v čase štúdií získali najvyššie ocenenie v súťažiach organizovaných Design centrom a Design Cabinetom CZ. Súčasnej výstavy Mladí a úspešní sa zúčastňuje 20 autorov a dizajnérov, ktorí dnes majú svoje vlastné štúdia, sú členmi významných dizajnérskych tímov alebo pôsobia ako pedagógovia na univerzitách alebo na vyšších odborných školách. Zasahujú svojimi návrhmi všetky oblasti priemyslu i úžitkového umenia a ovplyvňujú náš každodenný život. Výstava bola súčasťou projektu Meet Czech Design. Vystavujúci: Pavel Coufalík, Jan Čtvrtník, Jiří Hlušička, Viktor Chalepa, David Karásek + Radek Hegmon, Jan Kloss, Eliška Kuchtová, Anna Marešová, Kryštof Nosál, Filip Streit, Ladislav Škoda, René Šulc, Antonín Tomášek, Jan Tuček, Gabriel Vach, Jindřich Vodička, Roman Vrtiška + Vladimír Žák. NOVÝ T(O)VAR 15! / NEW G(O)ODS! / NOVÉ (Z)BOŽÍ! Národná cena za študentský dizajn 2015 (CZ) Národná cena za študentský dizajn oslávila vlani dvadsiate piate výročie. Doterajší vývoj súťaže mapuje projekt Mladí a úspěšní / Příběhy mladého českého designu. V roku 2014 súťaž prešla veľkou zmenou, kedy sa rozdelila na dve časti – na odbory patriace pod oblasť vizuálnej komunikácie a oblasť produktového dizajnu. Obe disciplíny sa budú striedať v bienálnom rytme. Rok 2014 patril prácam v širokej škále vizuálnej komunikácie, rok 2015 produktovému dizajnu. Do súťaže sa v roku 2015 prihlásilo 260 autorov s 227 prácami z 15 univerzít a vysokých škôl a 18 vyšších odborných škôl a stredných odborných škôl z Čiech i zahraničia. Študenti predkladali na hodnotenie prototypy, modely, sprievodné tlačoviny a anotácie prác. Ich prácu posudzovali tri nezávislé poroty: vysokoškolská porota, stredoškolská porota a národná porota zložená z kurátorov múzeí, nezávislých expertov a najlepších profesionálnych dizajnérov ČR. Celkom hodnotilo študentské práce 57 profesionálnych vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, dizajnérov, architektov a kurátorov dizajnu. Poroty nominovali vo viackolovom hodnotení na ocenenie 115 prác. Jedna získala Národná cenu za študentský dizajn 2015, jedna získala Národná cenu za študentský dizajn 2015 * JUNIOR, štyri ocenenia Excelentný študentský dizajn 2015 a 15 cenu Dobrý študentský dizajn 2015. Zvláštne ceny udelili aj dekani vzdelávacích inštitúcií, profesionálnych združení, múzeí a odborných časopisov. Víťazom Národnej ceny za študentský dizajn 2015 sa stal Tomáš Rajmon z Fakulty umenia a dizajnu UJEP v Ústí nad Labem s naťahovacími autíčkami Závoďáci. Víťazka Národnej ceny za študentský dizajn 2015 * JUNIOR Liliana Pham z Vyššej odbornej školy odevného návrhárstva a Strednej priemyselnej školy súťažila s kolekciou inšpirovanou životným príbehom japonskej korunnej princeznej Masako. Na aktuálnej výstave Nový t(o)var 15! si môžete prezrieť víťazné a vybrané nominované práce, ktoré zožali veľký úspech u poroty, širokej verejnosti i médií. Tie práce, ktoré nebolo možné pre ich rozmery alebo váhu priviezť, návštevníci výstavy uvidia na plagátoch. Súťaž je medzinárodná a ako každý rok sa v nej dobre umiestnili slovenskí alebo na Slovensku študujúci študenti, napríklad Matúš Opálka, Nikoleta Čeligová, Eduard Herrmann, Petr Baďura atď.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Osobnosti dizajnu na výstave

Lenka Kolářová

Lenka Žižková

Ďalšie osobnosti dizajnu
Skip to content