MACKO V SATELITE

MACKO V SATELITE

Výstava
29. septembra 2010 – 10. októbra 2010

Historicky prvá medziateliérová spolupráca medzi Katedrou textilnej tvorby / Ateliérom textilného dizajnu a Katedrou vizuálnej komunikácie / Ateliérom 303 vyústila do týždňového workshopu uskutočneného mimo pôdy VŠVU, v architektonicko-dizajnérskom štúdiu v Cvernovke na Páričkovej ulici. Témou workshopu bol MACKO. Macko ako hračka, produkt, pomôcka, kultový predmet alebo umelecký objekt. Výstupom sa stali 3D produkty spajajúce v sebe textilný a grafi cký dizajn. Študenti pracovali v zmiešaných tímoch. Vzniklo 10 produktov, ktoré vytvorilo 8 dvojíc študentov. I napriek časovému limitu 5 dní a faktoru, že študenti medzi sebou komunikovali a spolupracovali prvýkrát, vznikli produkty na vysokej ideovej a formálnej úrovni. Lektormi workshopu boli Mgr. art. Eja Devečková, Katedra textilnej tvorby VŠVU Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU Prezentované projekty Muč Ma! / Dominika Martanová a Veronika Troligová // Teddy Man a Peace Man / Daniela Fagová a Jana Leňová // Notabene a Bears / Andrea Ševčíková a Marek Menke // Nakladaní – Nakládaní / Andrea Ganoczyová a Anna Ulahelová // KOMAC / Lenka Cábová a Juraj Kočár // Pushy Bear / Zuzana Zmateková a Kristína Koronthályová // Macko / Ľubica Humeníková a Roman Mackovič // Buff , Drsňák a Plnený medveď / Natália Jarembáková a Zuzana Nemkyová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie