Krehká krása

Krehká krása

Výstava
5. novembra 2013 – 25. januára 2014

Slovenské sklárne a ich výrobky zo zbierok Jána Kautmana. Tému historického skla konzultoval Ján Kautman s etnografkou Irenou Pišútovou a historičkou umenia Jindrou Bakošovou, ktoré majú bohaté vedomosti a skúsenosti v skúmanej oblasti. Postupne tak prehlboval svoje poznatky a z radového zberateľa sa stával odborník. Najväčšou motiváciu pre Jána Kautmana je potreba zdokumentovania, poučenia a skúmania, ale aj potešenia, či inšpirácie. Viac na www.uluv.sk .

Skip to content