Kde končí tma

Výstava
29. júna 2022 – 29. júna 2022

Prezentácia autorských šperkov Jána Jánoša. Pod značkou Ateliér Hora Ján Jánoš dlhodobo rozvíja metaforický výstup na fiktívnu Horu. Zdolávanie Hory prirovnáva k výrobe šperkov. Za uplynulý rok sa zameral na vizuálny prepis “urbánnej džungle” do strieborných prsteňov a medených objektov. Skúma a prehýba kovový materiál, ktorý však v konečnom bode naplní a dokončí sám nositeľ šperku. Výstava bude trvať iba jeden večer.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Ján Jánoš

Ďalšie osobnosti dizajnu
Skip to content