Kameň a drevo

Kameň a drevo

Výstava
17. septembra 2015 – 4. októbra 2015

Výstava Kameň a drevo predstavuje práce vytvorené na dvoch oddeleniach bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Študenti Kameňosochárstva pod pedagogickým vedením Mgr. art. Romana Hrčku, ArtD. a študenti oddelenia Dizajn a tvarovanie dreva pod vedením Mgr. art. Martina Hartiníka získali v roku 2014 Cenu Fóra dizajnu za kolekciu sánok, sedačiek a žardiniér. Oddelenie Kameňosochárstva nadväzuje výučbou na tradíciu Školy umeleckých remesiel a orientuje sa na prípravu svojich žiakov na požiadavky praxe. Na základe dlhoročných skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese a v nových podmienkach školy kladie dôraz na prepojenie výtvarného, remeselného a úžitkového aspektu tvorby. V priebehu štúdia na oddelení sa kladie dôraz na kresbovú prípravu, navrhovanie, modelovanie, prácu s priestorom a farbou. Žiak pracuje s rozličnými materiálmi, spoznáva ich výtvarné a technické možnosti. Systematickým štúdiom, navrhovaním dizajnu a úžitkových dekoratívnych artefaktov do interiéru i exteriéru, ako aj vytváraním voľnej plastiky sa napĺňa poslanie oddelenia. Žiaci si ďalej osvojujú aj reprodukčné kameňosochárske techniky a rozširujú svoje poznanie zoznamovaním sa i s inými výtvarnými disciplínami – tvorbou medailí, plakiet, pamätných mincí, šperkov ako aj najnovšími technológiami v oblasti spracovania kameňa ako je rezanie vodným lúčom či laserom. Oddelenie Dizajn a tvarovanie dreva sa zaoberá navrhovaním a realizáciou funkčných úžitkových predmetov z dreva. Často hľadajú inšpiráciu v ľudovom umení a životnom štýle minulosti, ako protikladoch kultúrnej vykorenenosti, nevkusu a konzumu. Okrem bežných tém, akými sú nábytok, bytové doplnky, hračky, športové potreby, šperky alebo hudobné nástroje, sa snažia rozšíriť škálu možností uplatnenia svojich absolventov o oblasti, ktoré sú mimo rámca tvorby bežných konzumných produktov. Sú to pokusy s „prosociálnou kreativitou“, ako je tvorba hračiek a rehabilitačných pomôcok pre pohybovo a zrakovo postihnuté deti, alebo tvorivé dielne v domovoch sociálnych služieb. Zároveň sa žiaci učia využívať v procese tvorby počítačové programy a moderné technológie, napríklad laser, CNC frézu, 3D tlač… Spolupracujú so slovenskými a zahraničnými drevospracujúcimi firmami (TON a.s., Drevoindustria Súľov Bytča..) a úspešne sa zúčastňujú súťaží v oblasti dizajnu a remesiel (Kruhy na vode, Etudy z dreva..).

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie