Junior Design Fest 2016

Junior Design Fest 2016

Výstava
15. marca 2016 – 17. apríla 2016

Projekt Junior Design Fest je medzinárodnou súťažnou prehliadkou študentských prác stredných umeleckých škôl a vyšších odborných škôl so štúdiom dizajnu, výtvarného umenia a umeleckého remesla. Cieľom tohto podujatia je podpora tvorivého úsilia a kreativity mladej generácie v oblasti dizajnu vlastnej krajiny, porovnanie výsledkov práce študentov i pedagogického procesu na stredných umeleckých školách v medzinárodnom kontexte, ako aj podpora a prepájanie aktívnej spolupráce škôl v oblasti inovácie v štátnych aj súkromných firmách a s oblasťou kreatívneho priemyslu. Prehliadka je zameraná na: – Produktový dizajn: práce z oblasti interiérového dizajnu, priemyslového dizajnu, skla, keramiky, módy a textilu, šperku, dreva, kovu, plastov atď., ako aj návrhy 3D vizualizácií a projektov. – Dizajn vizuálnych komunikácií: široká oblasť grafického dizajnu, logotypy, typografia, písmo, plagát, fotografický dizajn atď. Projekt je koncipovaný ako medzinárodná súťažná prehliadka. Študentské práce bude hodnotiť odborná porota. Víťazné práce získajú viaceré ceny a čestné uznania, ktoré odovzdajú osobnosti slovenského spoločenského a politického života (napr. Grand Prix JDF, Cena ministra školstva, Cena župana BSK atď.)

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie