Jozef Dóka ml., Lautrec z Trnavy

Jozef Dóka ml., Lautrec z Trnavy

Výstava
2015

Výstava plagátov Jozefa Dóku mladšieho sa koná ako posledné zo sprievodných podujatí tohtoročného Trienále plagátu Trnava. Výstavu organizuje Slovenské centrum dizajnu, ktoré je dlhoročným partnerom trienále, v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Kurátor výstavy Ľubomír Longauer prezentuje výber Dókových plagátov klasického formátu a veľkoformátových digitálnych tlačí, ktoré sú zväčšeninami Dókových kresieb, kaligrafií a návrhov plagátov. Diela sú zo zbierok Slovenského múzea dizajnu. Jozef Dóka mladší (1948 – 2011) bol iniciátorom a spoluzakladateľom Trienále plagátu Trnava, ktoré sa stalo jeho životným úspechom a vďaka nemu sa na Slovensku pravidelne prezentujú najväčšie svetové osobnosti umenia plagátu.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Osobnosti dizajnu na výstave

Ďalšie osobnosti dizajnu