In Progress

In Progress

Výstava
27. februára 2015 – 22. marca 2015

Výstava In Progress predstavuje práce študentov Ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a odboru Keramika Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Tento recipročný projekt prezentuje tvorbu študentov dvoch ateliérov keramiky. Prvá výstava sa konala v priestoroch spolupracujúcej partnerskej zahraničnej inštitúcie, a to v Galérii Ladislava Sutnara v Plzni. Medzinárodná výstava vytvára pole na porovnanie, hľadanie paralel a rozdielov, či už vo výučbe, v prístupe, alebo v použitých materiáloch a dostupných technológiách. Ako sa táto rôznosť odráža vo výsledkoch môžu posúdiť samotní návštevníci výstavy. Prezentované práce reflektujú široké spektrum možností keramickej tvorby od úžitkových, dizajnérskych predmetov, naprieč klasickými (liatie keramickej hmoty alebo porcelánu do sadrových foriem), novými (použitie CNC frézy), autorskými (natavovanie kameňa na porcelán a rôzne autorské kombinácie keramických materiálov) i alternatívnymi technológiami (aplikácia klasickej sklárskej techniky na keramiku) až po voľné objekty a inštalácie. Stretávajú sa tu práce vytvorené z porcelánu, kameniny, hrubozrnných šamotových hlín a ich kombinácie s ďalšími materiálmi, až po presahy do iných médií tvorby. Výber predstavuje to najlepšie a najaktuálnejšie, čo vzniklo v ateliéroch v poslednej dobe, v Plzni pod vedením Gabriela Vacha a v Bratislave po vedením Daniela Piršča. Prezentuje sa teda najmladšia generácia slovenských a českých výtvarníkov – dizajnérov, ktorí pracujú s médiom keramiky. Projekt ponúka divákom, odbornej a laickej verejnosti, príležitosť oboznámiť sa s rôznymi prístupmi v oblasti keramiky a študentom prináša konfrontáciu a možnosť nadviazať kontakty so svojimi kolegami z opačného konca kedysi spoločnej republiky.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Skip to content