Hľadanie stratených ciest

Hľadanie stratených ciest

Výstava
7. decembra 2012 – 6. januára 2013

Termín: 7. 12. 2012 – 7. 1. 2013.
Osobná doprava a turistika za 1. ČSR.
Výstavný projekt predstaví výber zo súkromnej zbierky máp, tlačovín a predmetov súvisiacich s motoristickou tematikou hlavne medzivojnového obdobia. Autentické a originálne diela grafického a priemyselného dizajnu pochádzajú najmä z Československa, ale aj iných štátov Európy.

Mapy, turistický sprievodcovia, autoatlasy, letáky, pasy, vodičské a technické preukazy dokonale ilustrujú nezameniteľný vizuálny štýl danej doby a tiež poukazujú na vysokú úroveň grafického spracovania v medzivojnovom Československu.
Atmosféru dokreslí výber z vtedajších produktov priemyselného dizajnu ako: pánsky bicykel  “Eska” z roku 1939, turistický varič a ohrievač z roku 1939, Zikmundové stopky a tiež  prenosné rádio od firmy Markofon, alebo cestovné verzie písacieho stroja a gramofónu.
Všetky exponáty sú súčasťou mimoriadnej zbierky, jedinej svojho druhu a rozsahu na Slovensku a zároveň patria jednému zberateľovi.
Súčasťou výstavy bude projekcia z cyklu od historika Karla Čáslavského, Hľadanie strateného času: Toulky po Slovensku z tridsiatych rokov (prípadne z iného filmu).


Mediálni partneri:
designum | DESIGNBY.sk | kam do mesta | rádio FM I BratislavaGuide

 

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O Box 131
814 99 Bratislava
scd@scd.sk
www.scd.sk