Hľadanie stratených ciest – Osobná doprava a turistika za 1. ČSR

Hľadanie stratených ciest – Osobná doprava a turistika za 1. ČSR

Výstava
7. decembra 2012 – 6. januára 2013

Výstavný projekt predstaví výber zo súkromnej zbierky máp, tlačovín a predmetov súvisiacich s motoristickou tematikou hlavne medzivojnového obdobia. Autentické a originálne diela grafického a priemyselného dizajnu pochádzajú najmä z Československa, ale aj iných štátov Európy. Mapy, turistický sprievodcovia, autoatlasy, letáky, pasy, vodičské a technické preukazy dokonale ilustrujú nezameniteľný vizuálny štýl danej doby a tiež poukazujú na vysokú úroveň grafického spracovania v medzivojnovom Československu. Atmosféru dokreslí výber z vtedajších produktov priemyselného dizajnu ako: pánsky bicykel “Eska” z roku 1939, turistický varič a ohrievač z roku 1939, Zikmundové stopky a tiež prenosné rádio od firmy Markofon, alebo cestovné verzie písacieho stroja a gramofónu. Všetky exponáty sú súčasťou mimoriadnej zbierky, jedinej svojho druhu a rozsahu na Slovensku a zároveň patria jednému zberateľovi. Súčasťou výstavy bude projekcia z cyklu od historika Karla Čáslavského, Hľadanie strateného času: Toulky po Slovensku z tridsiatych rokov (prípadne z iného filmu).

Kurátor: Maroš Schmidt

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Maroš Schmidt

Jozef Janiš

Ďalšie osobnosti dizajnu