Fórum dizajnu 2011

Fórum dizajnu 2011

Výstava
8. marca 2011 – 13. marca 2011

14. ročník – Recyklované bývanie
Každoročne sa pri príležitosti konania medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov na Agrokomplexe v Nitre prezentuje aj Fórum dizajnu, vždy novým obsahovým zameraním. 14. ročník výstavy dáva priestor téme recyklácie, ktorá má čoraz dôležitejšie miesto v úvahách o trvalo udržateľných aspektoch našej budúcnosti. Venujú sa jej už dlho študenti v školských ateliéroch aj profesionálni dizajnéri.

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex, veľtrh Nábytok a bývanie, pavilón M3, Nitra
Termín: 8. – 13. marec 2011
Kurátorky výstavy: Katarína Hubová, Adriena Pekárová
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu, Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra
Spoluorganizátor: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava


Fórum dizajnu predstavuje šírku možností využitia princípov recyklácie pri tvorbe nábytku, interiérových prvkov a konceptov bývania z rôznych materiálov a použitých predmetov v novej funkcii. Jednoduchosť spracovania ľahko dostupných surovín tu tiež zohráva významnú úlohu. Návštevník nájde na výstave nábytok a predmety vytvorené z PET fliaš, plastových bandasiek, drevených paliet, reklamných banerov, časopisov a iných použitých a odhodených predmetov, niekedy sú v novom produkte ľahko identifikovateľné, inokedy naopak prekvapujú novou poetikou.
Časť výstavy  je venovaná aj nábytku, ktorý nevznikol recykláciou, ale ich zaujímavosťou je úspornosť v použití materiálu – sú to zväčša ploché dosky a preglejka. Ich devízou je jednoduchosť a striedmosť tvarov a proporcií, čo je v úvahách o šetrnom vzťahu k životnému prostrediu má dôležitú funkciu.
Na tohtoročnej výstave sa budú prezentovať práce študentov zo ŠÚV Josefa Vydru, VŠVU a STU v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene a Košiciach, ale predstavia sa aj profesionálni dizajnéri. Návštevník bude mať možnosť vidieť projekty založené na princípe recyklácie, ktoré boli realizované v Košiciach (Malý kultúrny priestor v meste – pavilón z PET fliaš) a v Žiline (Kongresový priestor vybudovaný z plastových prepraviek).
Obohatením sú aj práce, ktoré vznikli v rámci projektu UNICEF Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov. Jeho zámerom bolo vymyslieť predmety, ktoré by mohli využívať deti v školách v Afrike pri učení alebo trávení voľného času, a ktoré by si v ideálnom prípade dokázali vyrobiť samé – z prírodných materiálov alebo bežne dostupných druhotných surovín.
Ukážky malých či väčších objektov prezentovaných na Fóre dizajnu v Nitre poskytujú nové varianty predmetov a možnosti ich výroby.

Vystavujú:

Školy:
Katedra priemyselného dizajnu, VŠVU, Bratislava (pedagóg doc. Miroslav Debnár)
Ateliér skla, VŠVU, Bratislava (pedagóg akad. soch. Patrik Illo)
Oddelenie Dizajn a tvarovanie dreva, ŠÚV Josefa Vydru, Bratislava (pedagógovia akad. soch. Marián Huba, Mgr. art. Martin Hartiník)
Oddelenie Propagačné výtvarníctvo, ŠÚV Josefa Vydru, Bratislava (pedagogička Mgr. art. Lenka Šeniglová)
Ústav dizajnu a výtvarných disciplín, FA STU, Bratislava (pedagógovia doc. akad. soch. Peter Paliatka, doc. akad. soch. Peter Lehocký ArtD., Ing. Tomáš Nagy ArtD. 
Ústav dizajnu a výtvarných disciplín, FA STU, Bratislava, Projekt UNICEF Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov (pedagógovia Mgr. art. Eva Vitkovská, Ing. Tomáš Nagy ArtD.)
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta, TU, Zvolen (pedagógovia Ing. Zuzana Tončíková, akad. soch. René Baďura)
Katedra dizajnu, Fakulta umení, TU, Košice ( pedagóg doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.)
Katedra dizajnu, Fakulta umení, TU, Košice – Malý kultúrny priestor v meste

Profesionálni dizajnéri:
Miroslav Debnár, Ondrej Eliáš, Palo Fraňo, Peter Jakubík, Marián Laššák, Mária Pospíšilová, Samuel Rihák, Juraj Výboh,
Monika Žažová, Jana Konečná, goodone s.r.o.
Michaela Chmelíčková & Studio 220
Auditórium S2 stanica Žilina – Záriečie, Kolektív autorov z prostredia Stanice pod vedením Mareka Adamova

Sprievodné akcie:

Diskusné fórum Nábytok 2011
Miesto: Kongresová sála, pavilón K
Dátum: 9. 3. 2011
Čas: od 14:00 hod.

 

%%%IncludeURL#gallery/index.php?gallery=forum-dizajnu-2011-8-3-13-3-2010%%%

Kurátor: Katarína Hubová, Adriena Pekárová