Fórum dizajnu 2004

Fórum dizajnu 2004

Výstava
2. marca 2004 – 7. marca 2004

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení, Inštitt umenia a vedy v Bratislave, Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra
Miesto: Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra, veľtrh Nábytok a bývanie, pavilón M3

Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Termín: 2. 3. – 7. 3. 2004

Reklamný partner: Slovenská sporiteľňa Bratislava

Sponzor Ceny za dobrý dizajn: Dom nábytku Atrium Bratislava

Výstava Fórum dizajnu je už 7 rokov súčasťou veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre. Jej história začala ako prezentácia študentských prác z VŠVU v Bratislave, postupne sa profilovala na prehliadku aktuálneho dizajnu z dielní slovenských profesionálnych dizajnérov, doplneného ateliérovou tvorbou študentov dizajnu.

Filozofia Fóra dizajnu sa nemení – zámerom je podnecovať dizajnérov k tvorbe, vytvárať možnosti spolupráce dizajnérov a výrobcov, umožniť kontakt študentov – nádejných profesionálov – s výrobnou sférou. Na rozdiel od firemných kójí, kde je dôležité prezentovať značku a firemnú stratégiu, na Fóre dizajnu sa prezentuje dizajnér s vlastným autorským konceptom a kreativitou.

Novinkami ročníka 2004 sú:
1/ Mimoriadne vysoká účasť
2/ Súťaž návrhov dizajnu Vtipné jednoduché múdre
2/ Cena za dobrý dizajn na FD
3/ Zapojenie sa viacerých subjektov

1/ Mimoriadne vysoká účasť
 – 28 dizajnérov, prevažne mladých, predstavuje svoju najnovšiu tvorbu z rokov 2003 – 2004. Je to silný potenciál pripravený uplatniť sa vo výrobej sfére. Nábytkárska výroba je oblasť, ktorá z celého priemyselného spektra v najväščej miere používa dizajn a využíva dizajnérsku prácu. No napriek tomu je tu ešte oveľa viac kapacít, kde by sa dizajn mohol uplatniť v prospech kvality nábytkárskej produkcie.

Dizajnéri vystavujúci na Fóre dizajnu sú jednak spolupracujúci s výrobcami, alebo fungujú v rámci vlastných ateliérov, venujú sa interiérovej alebo voľnej tvorbe. Od tohto postavenia závisí aj spôsob realizácie nábytkových solitérov – sú to prototypy vyvzorované vo fabrikách, alebo na vlastné náklady dizajnérov. Vystavená kolekcia nábytkových prototypov a originálov je určitým obrazom stavu našej dizajnérskej tvorby: prelínajú sa v nej princípy priemysleného dizajnu, remesla i úžitkového umenia.
Škála autorských konceptov je široká – potvrdzuje sa, že slovenskí dizajnéri majú blízko k remeselným hodnotám, čo do určitej miery súvisí aj so spôsobom autorskej realizácie solitérov (Révayová, Markovičová, Lučová, Mišurda, Závodný). Na viacerých solitéroch sa objavuje farba v spojitosti s racionálnou nábytkovou štruktúrou a funguje ako emocionálne tonikum (Čeleďa, Berger, Gašparík, Horniak). Tvorba renomovaných dizajnérov, ktorých práca je spojený s istými značkami, pokračuje v smere precizovania vlastných konceptov (Bohuš s firmou Domark v čalúnenom nábytku, Čobej s firmou Brik v drevenom nábytku). Mladí dizajnéri sa tiež začínajú špecializovať (napr. Majer na kovový sortiment), alebo hľadajú nové funkčné typy a experimenty (Kusendová, Očková).
2/ Súťaž návrhov dizajnu Vtipné jednoduché múdre bola vypísaná na jeseň 2003 a vyhodnotená v decembri 2003. Najlepšie návrhy boli ocenené realizáciou ako funkčné modely na náklady sponzora súťaže Mobilier, AHA, Madunice, ktorý stál pri zrode idey Fóra dizajnu. Súťaž mala podnietiť tvorivé uvažovanie bez zviazanosti limitmi konkrétnych realizačných podmienok. Takéto koncepty ponúkli študenti Boris Belan, študent VŠVU a  bratia Eliášovci (jeden z nich študent VŠVU, druhý STU), ktorí svoj návrh vytvorili pre technológie, ktoré nie sú bežne u nás dostupné.
3/ Cena za dobrý dizajn na FD, ktorú udelí Dom nábytku Atrium. V tomto novom prezentačnom priestore pre nábytok v Bratislave sa predstaví po skončení veľtrhu v Nitre výber najzaujímavejších prác, ktoré budú súčasne ponúknuté aj na predaj.
4/ Zapojenie sa viacerých subjektov do prípravy a oceňovania (SDC, IUV, Atrium, Mobilier, Slovenská sporiteľňa), čo umožňuje opestrejšiu škálu aktivít, výraznejšie ocenenie autorov, a prináša pochopenie myšlienky, že dizajn je významný komunikačný globálny nástroj.

Študentské projekty: už tradične sa predstavujú práce z ateliérov Produkt dizajnu (Prof. František Burian) a Industrial dizajnu (doc. Ferdinand Chrenka) na VŠVU: polyfunkčná pohovka, vtipné a jednoduché riešenie hojdacieho kresla, plastové umývadlo pre dvojičky. Druhý rok sa predstavujú aj študentky Textilného dizajnu (akad. mal. Silvia Fedorová). Z nezvyčajných materiálov – syntetického vatelínu a molitanu vytvorili interiérové svietidlá.
Prvýkrát je zastúpená aj Katedra nábytky a drevárskych výrobkov vo Zvolene diplomovými prácami

Inštitút umenia a vedy na Vysokej škole výtvarných umení – funguje od roku 2002 ako platforma výskumu v oblasti výtvarného umenia a dizajnu. Riadi ju prorektor pre vedu a výskum VŠVU doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 12, Ba, www.vsvu.sk

Slovenské centrum dizajnu – inštitúcia riadená Ministerstvom kultúry SR, funguje od roku 1992 v oblasti podpory a rozvoja dizajnu. Od októbra 2003 je na jej čele Mgr. Katarína Hubová.
SDC, Jakubovo nám. 12, Ba, www.sdc.sk

Mobilier, AAH, Madunice – výrobca nábytku, ktorý v začiatkoch podporoval výstavy Fórum dizajnu a tvorbu študentov, v súčasnosti na tieto aktivity nadväzuje sponzorskou podporou súťaže Vtipné jednoduché múdre.

Dom nábytku Atrium – nový dom nábytku s charakteristickou modernou architektúrou na petržalskej strane Dunaja, kde sa nachádzajú prezentačné predajne značnového zahraničného a domáceho nábytku.
Atrium, Einsteinova 9, Ba, www.atrium.sk


 

Kurátor: Katarína Hubová, Adriena Pekárová