Filmový plagát PL CZ SK

Filmový plagát PL CZ SK

Výstava
7. novembra 2012 – 28. novembra 2012

Výstava Filmový plagát PL CZ SK predstaví výsledok medzinárodnej kooperácie troch univerzít z Poľska, Česka a Slovenska. Študenti z Akademie Sztuk Pięknych v Krakowe, z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostrave a z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pracovali na rovnakom zadaní, tvorbe filmového plagátu. Z filmovej produkcie každej krajiny boli vybrané štyri filmy, pre ktoré následne študenti navrhli plagáty. Pre každý film tak vznikli tri verzie plagátu: z Čiech, Poľska a Slovenska. Tento projekt nadväzuje na tradíciu lokálnej filmovej plagátovej tvorby, keď v každej krajine, v ktorej sa konkrétny film premietal, vznikla jeho lokálna verzia. Projekt tak vytvára protiklad dnešnej praxe filmových distribučných spoločností, ktoré vyrábajú iba jazykové mutácie oficiálneho plagátu, univerzálne distribuovaného pre všetky krajiny. Plagáty budú, okrem bratislavského Satelitu, vystavené aj v priestoroch vybraných pražských kín a na filmovom festivale v Poľskom Tešíne. V Ostrave bol projekt koordinavý Pavlom Nogom, v Krakowe Piotrem Kuncem a v Bratislave Jurajom Blaškom.

Kurátor: Piotr Kunce, Pavel Noga, Juraj Blaško

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Skip to content