Filmový plagát PL CZ SK

Filmový plagát PL CZ SK

Výstava
7. novembra 2012 – 28. novembra 2012

Termín: 7. 11. – 28. 11. 2012; SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava.
Slovenské centrum dizajnu, Výstavný a informačný bod Satelit a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vás pozývajú na výstavu medzinárodného študentského projektu Filmový plagát PL CZ SK.
Výstava Filmový plagát PL CZ SK predstaví výsledok medzinárodnej kooperácie troch univerzít z Poľska, Česka a Slovenska. Študenti z Akademie Sztuk Pięknych v Krakowe, z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostrave a z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pracovali na rovnakom zadaní, tvorbe filmového plagátu. Z filmovej produkcie každej krajiny boli vybrané štyri filmy, pre ktoré následne študenti navrhli plagáty. Pre každý film tak vznikli tri verzie plagátu: z Čiech, Poľska a Slovenska.

Miesto konania: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava,
Termín: 7. 11. – 28. 11. 2012,
Vernisáž: 7. 11. 2012 (streda) o 19.00,
Vystavujúci autori: študenti z Akademie Sztuk Pięknych v Krakowe, z Fakulty umění Ostavské univerzity v Ostrave a z Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
Kurátori: Piotr Kunce, Pavel Noga, Juraj Blaško,


Tento projekt nadväzuje na tradíciu lokálnej filmovej plagátovej tvorby, keď v každej krajine, v ktorej sa konkrétny film premietal, vznikla jeho lokálna verzia. Projekt tak vytvára protiklad dnešnej praxe filmových distribučných spoločností, ktoré vyrábajú iba jazykové mutácie oficiálneho plagátu, univerzálne distribuovaného pre všetky krajiny.
Plagáty budú, okrem bratislavského Satelitu, vystavené aj v priestoroch vybraných pražských kín a na filmovom festivale v Poľskom Tešíne.
V Ostrave bol projekt koordinavý Pavlom Nogom, v Krakowe Piotrem Kuncem a v Bratislave Jurajom Blaškom.


Mediálni partneri:

designum | DESIGNBY.sk | kam do mesta | rádio FM I BratislavaGuide

designum - logoDESIGNBY.sk - logokam do mesta - logorádio FM - logoBratislavaGuide - logo 

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O Box 131
814 99 Bratislava
 scd@scd.sk

Kurátor: Piotr Kunce, Pavel Noga, Juraj Blaško

Skip to content