Druhé trienále umenia knihy Martin 2013

Druhé trienále umenia knihy Martin 2013

Výstava
21. novembra 2013 – 28. februára 2013

Medzinárodná výstavná prehliadka autorskej knihy. Projekt voľne nadväzuje na Bienále knižného umenia, ktorý do roku 2001 prezentoval knihu ako výtvarný fenomén v širšom zábere tejto problematiky. Novo koncipovaný výstavný projekt chce svoju pozornosť upriamiť na aktuálne trendy a posuny v chápaní autorskej knihy ako originálneho výtvarného konceptu v stredoeurópskom kontexte (Česko – Maďarsko – Poľsko – Slovensko). Výber formálnych nástrojov, jazykov či názorových prúdení v tvorbe autorskej knihy je prirodzeným výsledkom jej mnohorakých podôb. Na výstave bude vystavených viac ako 120 autorských kníh od 65 autorov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Kurátorky: Jarmila Kováčová, kurátorka Turčianskej galérie a Gina Renotiére, kurátorka zbierky autorskej knihy v Muzeu umění Olomouc. Výstavu podporilo Ministerstvo kultúry SR. www.turiecgallery.sk

Kurátor: Jarmila Kováčová, Gina Renotiére