dizajnér - kritik - editor - komentátor – Práca dizajnéra je samý kompromis

dizajnér – kritik – editor – komentátor – Práca dizajnéra je samý kompromis

Výstava
18. decembra 2014 – 25. januára 2015

Výstava dizajnér – kritik – editor – komentátor je výstavou organizovanou k 15. výročiu založenia Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa organizátori výstavy rozhodli predstaviť katedru ako kritickú platformu a grafický dizajn a grafického dizajnéra – študenta, pedagóga, či návštevníka výstavy – v úlohe kritika, editora a komentátora.

Výstava predstavuje katedru ako komunitu grafických dizajnérov, ktorí vnímajú neustále premeny profesie a chcú kriticky reagovať na ňu samu, a aj na aktuálne témy či vlastnú tvorbu. Grafický dizajnér totiž prechádza kritickým prehodnocovaním počas celej svojej tvorby – pri vizualizovaní akejkoľvek informácie, správy či témy. Uplatňuje kritický prístup v procese tvorby už pri prvom kontakte s klientom, či samotným zadaním. Kriticky pristupuje aj k samotnému obsahu, ktorý má komunikovať – zhodnocuje, či je daný obsah v súlade s jeho vnútorným presvedčením, a hľadá správnu formu jeho vizuálnej prezentácie. Kritický prístup však môže dizajnér použiť aj ako metódu pri reflektovaní aktuálneho diania v spoločnosti, kedy sa v pozícii občana či aktivistu vizuálne vyjadruje k aktuálnym spoločenským témam ako autor nielen formy, ale aj obsahu.

Prehodnocovanie, reflektovanie, komentovanie či kritické posudzovanie klienta, zadania, vlastnej profesie, spoločenskej role, či osobného presvedčenia dizajnéra, boli kľúčovými východiskami pri koncipovaní výstavy, ktorá kladie dôraz aj na diskusné fórum – pýta sa, pomáha hľadať odpovede a ponúka verejnú konfrontáciu. Výstava je aj príležitosťou pripomenúť a uvedomiť si pätnásť rokov spoločnej práce pri budovaní katedry ako výchovno-vzdelávacieho a výskumného pracoviska. Kritická platforma, ktorou sa katedra na výstave prezentuje, môže priniesť vhodný priestor na diskusiu o jej minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Zároveň sa stáva miestom na priebežnú prezentáciu výstupov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne.

Vystavujúci autori:
Andrej Barčák, Filip Ciho, Andrej Čanecký, Jakub Dušička, Pavel Choma, Šimon Chovan, Ďuro Balogh, Pavol Bálik, Jana Bellanová, Marcel Benčík, Lucia Blanáriková, Juraj Blaško, Pavol Capovčák, Lukáš Čeman, Andrej Dieneš, Pavol Ďurák, Emil Drličiak, Ján Filípek, Ivan Galdík, Ondrej Gavalda, Barbora Gavláková, Alexander Gutrai, Alžbeta Halušková, Alica Horváthová, Hana Hudáková, Eva Husárová, Lukáš Jakubis, Emília Jesenská, David Kalata, Tomáš Klepoch, Veronika Kořinková, Barbora Krejčová, Kateřina Kubánková, Matúš Lelovský, Ľubomír Longauer, Katarína Lukić Balážiková, Jakub Lysý, Roman Mackovič, Marek Mati, Branislav Matis, Marek Minor, Julo Nagy, Lenka Navrátilová, Ester Nemcová, Peter Nosáľ, Nová trápnosť, Martina Obertová, Ivana Palečková, Robert Paršo, Eva Péč Brezinová, Juraj Pecho, Martin Pyšný, Martina Rozinajová, Gabriel Sebő, Ľubica Segečová, Tamara Shawkatová, Magdaléna Scheryová, Stanislav Stankoci, Lenka Stodůlková, Juraj Sukop, Ján Šicko, Lucia Šimková, Lukáš Škulec, Lucia Šohajdová, Tereza Šufliarska, Katarína Šuhajová, Michal Tornyai, Zuzana Ulahová, Peter Vido, Beáta Zdražilová, Silvia Žoltická

Kurátor výstavy: Katarína Lukić Balážiková
Organizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenské centrum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Finančná podpora: Ministerstvo kultúry SR, Operačný program VÝSKUM a VÝVOJ, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Mediálni partneri: Designum, kamdomesta.sk, Rádio FM, Designby, bratislavaguide.com, Obchodná ulica
Partneri: Smart Vision, NAY Elektrodom. Software Partner, spol. s.r.o.
Spolupráca: študenti a pedagógovia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, Slovenské centrum dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu
Grafický dizajn: Katarína Lukić Balážiková
Priestorové riešenie: Katarína Lukić Balážiková, Monika Pavlechová
Technická realizácia výstavy: DevKid Studio, Smart Vision, O+M
Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk

Kurátor: Katarína Balážiková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie