Dizajn písma NL/SK

Dizajn písma NL/SK

Výstava
10. februára 2010 – 14. marca 2010

Slovenské centrum dizajnu pripravilo vo svojich priestoroch ďalšiu výstavu, ktorá je venovaná súčasným trendom v typografii, tento raz medzinárodnú. Predstaví navrhovanie písma ako samostatnú profesiu, v ktorej ako produkty vznikajú fonty, s dôrazom na tvary a dizajn znakov a slov abecedy, teda estetickú rovinu písma. Na výstave ponúkame príležitosť zoznámiť sa s diplomovými projektmi medzinárodného magisterského štúdia Type and Media Kráľovskej akadémie v holandskom Hágu, ktoré vytvorili počas druhého semestra študenti z rôznych krajín Európy, Ázie, Ameriky a Austrálie. Toto jednoročné štúdium je zamerané na vedomosti a praktické zručnosti a jeho cieľom je pripraviť študentov na tvorbu nových písiem. Úvodná časť výstavy sleduje ako a do akej miery ovplyvňuje národnosť, osobnosť tvorcu a jeho prostredie charakter písma. Študenti si pri výbere diplomového projektu vyberajú hlavne také oblasti, ktoré by mohli byť určitým spôsobom nové alebo neprebádané, so zameraním väčšinou na textové písma, ktoré patria do najťažšej kategórie z hľadiska výroby, teda je možné sa pri nich najviac naučiť. Druhá časť predstaví tvorbu dvoch slovenských absolventov štúdia Type and Media Jána Filípka a Ondreja Jóba a ďalších mladých slovenských dizajnérov, ktorí sa zaoberajú dizajnom písma. Táto časť ukáže väčší záber možností navrhovania – najmenšie písma určené na sadzbu, titulkové písma ako aj lettering (nápis vytvorený bez použitia existujúceho písma). Všetci odovzdávame a prijímame informácie vo vizuálnej podobe pomocou abstraktného systému zastupujúceho reč, čiže prostredníctvom písma. Jeho vhodným výberom môžeme textu pridať navyše vizuálnu hodnotu, ktorá dokáže ovplyvniť a obohatiť jeho obsah na rôznych úrovniach. Táto hodnota sa prejavuje prostredníctvom chutí, prísad a nuáns, ktoré dizajnér do písma namieša. Dizajn písma však neznamená zahrnúť do výslednej podoby abecedy iba estetické kvality. Do procesu sa, podobne ako v iných dizajnérskych odboroch, dostávajú princípy, ktoré zvýšia jeho kvalitu – od výsledkov najnovších výskumov čitateľnosti, kvality technického zhotovenia, vplyvu proporcií písma na úsporu miesta, vzťahu latinkového písma k jeho nelatinkovému partnerovi, účelu, na ktorý je písmo navrhnuté, až po jeho schopnosti odrážať aktuálne potreby polygrafie a tlače. Type and Media 08/09 Sueh Li Tan (Penang, Malajzia) César Puertas (Bogota, Kolumbia) Dan Milne (Melbourne, Austrália) Charles Mazé (Angers, Francúzsko) Holger Königsdörfer (Augsburg, Nemecko) Ondrej Jób (Liptovský Hrádok, Slovensko) Abi Huynh (Vancouver, Kanada) Ján Filípek (Bratislava, Slovensko) Marta Bernstein (Miláno, Taliansko) Khajag Apelian (Bejrút, Libanon) Laure Afchain (Toulouse, Francúzsko) Slovenský pavilón Ján Filípek, VŠVU (2008), KABK (2009) Ondrej Jób, VŠVU (2008), KABK (2009) Michal Tornyai, VŠVU (2006) Karol Prudil, VŠVU (2009) Marek Chmiel, VŠVU (6. ročník)

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie