DIZAJN = IDEA + FUNKCIA + FORMA

DIZAJN = IDEA + FUNKCIA + FORMA

Výstava
30. januára 2008 – 22. februára 2008

Výstava vo výstavnom a informačnom bode Satelit je prvou z cyklu výstav pod názvom IDEA + FUNKCIA + FORMA = DIZAJN usporiadaných k 10. výročiu založenia Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave. Ambíciou výstavy je poukázať na tieto tri východiskové prvky IDEA – FUNKCIA – FORMA, ktoré sa v otvorenom priestore výchovy a vzdelávania zviditeľňujú v študentskej tvorbe grafického, odevného a priemyselného dizajnu a ktoré napokon môžu v 21. storočí posunúť dizajn od idey viac k životu alebo vykročiť zo života idey k dizajnu. Výstava prezentuje prehľad študentských realizácií za posledných 12 mesiacov a zahŕňa práce, ktoré charakterizujú študijné odbory – plagáty, potlače na tričká, obaly na LP, fotografie, video tvorbu, animáciu, priemyselný dizajn, odevné riešenie nohavíc.

Kurátor: Klára Kubíková, Mgr. Ingrid Barteková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00