Comunistar Designers

Comunistar Designers

Výstava
1. decembra 2010 – 16. januára 2011

Slovenské centrum dizajnu predstavuje tvorbu trojice dizajnérov prezentujúcich sa pod značkou ComunistarDesigners. Založili ju absolventi ateliéru produkt dizajnu prof. Františka Buriana bratislavskej VŠVU – Roman Ficek, Peter Jakubík a Marián Laššák. Ide o prvú samostatnú prezentáciu skupiny, ktorá sa sformovala v roku 2007. Výstava ukazuje prierez ich doterajšou tvorbou, ktorá je zameraná na dizajn nábytku, bytové doplnky a drobné úžitkové predmety. ComunistarDesigners sa profilujú ako tvorcovia autorského dizajnu s presahmi do voľnej tvorby a dôrazom na konceptuálny rozmer v dizajne. ComunistarDesigners sú: Roman Ficek (*1981) absolvoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave so zameraním na dizajn výrobkov. Počas tretieho ročníka bol na bakalárskom štipendijnom pobyte v Británii, na univerzite v Exeteri Plymouthu. Krátko po štúdiách sa stal jedným zo zakladateľov dizajnérskeho štúdia Comunistar Designers. V súčasnosti sa venuje nábytkovému a interiérovému dizajnu. Petr Jakubík (*1979) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení a dizajnu v Bratislave. Počas školy absolvoval študijný pobyt na Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne. Je spoluzakladatelom Comunistar Designers. Kombinuje talent provokovať nápadmi s vášňou pre pikantné podrobnosti. Marián Laššák (*1979) študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene, odbor konštrukcia a tvorba nábytku. Vo svojom štúdiu pokračoval na Fakulte Architektúry STU v Bratislave, ústave dizajnu a štúdium ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, katedre dizajnu. Venuje sa tvorbe nábytku a vystavuje na mnohých výstavách.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00