Čas na hru – výstava hračiek

Čas na hru – výstava hračiek

Výstava
5. mája 2010 – 20. júna 2010

Jadrom výstavy Čas na hru je výber z výsledkov súťaže na tému hračka pre stredné a vysoké školy s výučbou dizajnu, ktorú zorganizovalo Slovenské centrum dizajnu koncom roka 2009. Študentské práce vybrala odborná porota v zložení: dizajnéri Ivan Čobej a Václav Kautman, Adriena Pekárová, Jerry Koza, architekt a dizajnér z ČR, Miroslava Vallová, koordinátorka slovenskej účasť na veľtrhu v Bologni. Kurátorky výstavy Katarína Hubová a Adriena Pekárová doplnili výstavnú kolekciu o hračky z tvorby profesionálnych dizajnérov. Výstava bola súčasťou sprievodného programu slovenskej prezentácie na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni, ktorý sa konal v marci 2010, kde bolo Slovensko čestným hosťom veľtrhu. Výstavná kolekcia pozostáva z vyše 70 hračiek – stavebníc, skladačiek, hojdačiek a pohybovadiel, zvieratiek a domčekov, pomôcok na rozvoj motoriky, logiky a kreativity – vytvorených z rôznych materiálov. Okrem dreva, ktoré je najčastejším materiálom hračiek najmä od študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave a Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, študenti pracovali s textilom, plastmi, ale aj použitými a odhodenými predmetmi. Výber dreva súvisí jednak s tradíciou konkrétnych zúčastnených škôl a slovenského remesla, ale aj so snahou o ocenenie vlastností prírodných materiálov v intímnom prostredí človeka. Téma hračky poskytla študentom šance uspokojiť záľubu v hravosti, ktorá k ich veku patrí, ale aj ukázať zmysel pre humor, vtip a kreativitu príťažlivým spôsobom. Študentskú kolekciu dopĺňajú hračky profesionálov, ktorí sa jej dlhodobo venujú – Tibora Uhrína, pedagóga Fakulty umení TU v Košiciach a Mariana Hubu, pedagóga ŠÚV J. Vydru a knihy – skladačky mladého grafického dizajnéra Karola Prudila. Výstava je rozšírená o priestor na hranie pre detských návštevníkov výstavy, v ktorom si môžu vyskúšať niekoľko drevených stavebníc z produkcie firmy Veva – stavebnice Gringo (dizajn Tibor Uhrín) a Pedro a Brico (dizajn T. Uhrín, Peter Juščák a Jozef Kurilla). Vybraných 15 hračiek zo súťaže bolo podkladom pre vytvorenie rovnomenného animovaného filmu, ktorý sa bude premietať na plazmovej obrazovke v expozícii. Režisérkou a animátorkou tohto filmu je Eva Janovská, ktorá ma za sebou animátorskú prácu na niekoľkých ocenených projektoch (film Chyťte ho a inscenácia Kráska a zviera). Spolu s filmom Čas na hru sa bude premietať aj ďalší animovaný film Viliam; jeho autorka Veronika Obertová ho vytvorila ako svoju diplomovú prácu na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Papierové postavičky z filmu sa predstavia aj na výstave. Ako prebiehalo rokovanie detskej poroty, ktorá vybrala svojich 10 najzaujímavejších hračiek, ukáže krátky film Ľ. Urbana. Bolonská premiéra výstavy Čas na hru sa konala priamo v centre mesta – v priestoroch bolonskej radnice, ktorá je hojne navštevovaná domácimi aj turistami, pretože priamo v tejto budove sa nachádzajú aj historické a umelecké múzeá. Už pred otvorením výstavy návštevníci spontánne reagovali na hravosť a úprimnosť výstavy. Jej atraktívnosť pozdvihli aj animované filmy, ktoré mohli návštevníci v priestoroch výstavy nerušene sledovať.

Kurátor: Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00