Bienále LOGO 2008

Výstava
14. januára 2009 – 15. februára 2009

Slovenské centrum dizajnu predstavuje vo svojom výstavnom a informačnom bode Satelit výber logotypov z 1. ročníka medzinárodnej súťaže LOGO 2008, ktorú jej organizátori – Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a agentúra Enterprise – prezentovali v celej šírke na výstave v Banskej Bystrici koncom roka 2008. Bratislavská výstava obsahuje podstatnú časť z kolekcie 90 log od 35 domácich a zahraničných profesionálov – dizajnérov z Českej republiky, Grécka, Portugalska, Talianska a Veľkej Británie. Zvláštnou kategóriou sú návrhy vytvorené študentmi slovenských a českých umeleckých škôl. Osobitná pozornosť je venovaná oceneným logám v dvoch kategóriách – profesionálov a študentov. Súťaž LOGO sa bude organizovať každé dva roky a jej cieľom je spoznať najlepšie výsledky v tvorbe loga na medzinárodnej úrovni a porovnať ich s domácou tvorbou. Logotyp je základný prvok vizuálnej komunikácie a v súčasnosti je predmetom veľkého záujmu spoločností a firiem, ktorým pomáha prezentovať sa upozorňovať na seba. Konfrontácia slovenského a zahraničného grafického dizajnu je výzvou pre domácich tvorcov na reflexiu, výskum a zvýšenie úrovne nových log. K súťaži bol vydaný dvojjazyčný katalóg.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content