Automat na výstavu: Československý pavilón na Expo 67 v Montreale

Výstava
12. apríla 2018 – 20. júna 2018

Výstava o výstave K výstave Expo 67 sa dochovalo málo hmotných exponátov, preto koncepcia projektu Automatu na výstavu kombinuje vizuálnu a umeleckohistorickú časť. Úvodná „black box“ chce sprostredkovať estetický účinok analógovej audiovízie aj efekty vtedajšieho výstavníctva: odkazuje k zatemneným sálam montrealskej expozície aj k medzinárodne oceňovaným audiovizuálnym exponátom. Prostredníctvom svetelných stolov sa predstavuje fotografická dokumentácia samotného Expo 67, brnianskeho bienále, ako aj súčasného stavu československého pavilónu. Druhá časť výstavy zhromaždila skice či modely k výtvarným dielam a budove pavilónu aj niekoľko autentických exponátov. Laserová a zvuková intervencia Pavla Sterca ponúka jednu z možných interpretácií vystaveného. Atmosféru aj podobu svetovej výstavy a československého pavilónu prinášajú aj projekcie dobových dokumentárnych filmov. Kópie archívnych materiálov potom umožňujú hlbšie sa ponoriť do príprav alebo ďalších osudov československej expozície. Daniela Kramerová, Terezie Nekvindová

Kurátor: Maroš Schmidt, Zuzana Duchová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00