„ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU“

„ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU“

Výstava
18. marca 2013 – 24. marca 2013

Výstava Kollárovo námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne – výber zo súťažných prác.
Vernisáž a odovzdávanie cien: 18. marec 2013 o 17:00 hod.
Miesto: Výstavný a informačný bod SCD Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám.10, Bratislava.
Trvanie: 18. marec – 24. marec 2013.
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka.
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu Bratislava.
Partneri súťaže: Hlavná architektka Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Bratislava.


Fotogaléria z vernisáže výstavy,  foto Rastislav Polák
%%%IncludeURL#gallery/index.php?gallery=kollarovo-namestie-v-nadvaznosti-na-buduce-kulturne-centrum-hurbanove-kasarne%%%

 

ikonka PDF tlačová správa (PDF; 83 kB)
ikonka PDF katalóg [PDF: 9.38 MB]

V októbri 2012 Slovenské centrum dizajnu vypísalo súťaž pre študentov v oblasti dizajnu a architektúry, s témou verejného priestoru. Hlavné kritérium bolo použitie princípov „dizajnu pre všetkých“. Cieľom tejto súťaže bolo predstaviť koncept univerzálneho dizajnu budúcim profesionálom a umožniť im uplatniť tento súbor metodík v atraktívnom projekte: verejný priestor bratislavského námestia – Kollárovo námestie, ktoré uzatvára budova bývalých vojenských kasární, ktorá sa v blízkej budúcnosti môže stať kultúrnym centrom so zameraním na dizajn.

V rámci súťaže bol pre študentov usporiadaný intenzívny dvojdňový workshop, ktorý viedol významný, medzinárodne uznávaný odborník pre univerzálny dizajn, Francesc Aragall, ktorý je prezidentom a zakladateľom nadácie DesignforAllFoundation.
Študenti svojimi návrhmi reagovali na princípy dizajnu pre všetkých v nasledujúcich oblastiach:
1/ architektonické riešenie Kollárovho námestia a jeho prepojenia s parterom Hurbanových kasární, ktoré môže zahrňovať aj zmenu organizácie dopravy,
2/ dizajn mestského mobiliáru (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, informačné tabule, stánky atď.),
3/ grafické riešenie jednotného informačno-orientačného systému lokality.

Porota v januári 2013 na svojom zasadnutí posúdila spolu 39 prác od 54 autorov, z toho z VŠVU bolo 11 prác od 14 autorov, z FA STU 28 prác od 40 autorov.

Okrem výstavy v Bratislave sa súťaž predstaví multimediálnou interaktívnou prezentáciou na Medzinárodnom Bienále Dizajnu v Saint-Etienne vo Francúzsku, pod názvom Competing for All, v dňoch 14. 3. – 31. 3. 2013; autor koncepcie – Pierre de Gelder.
SCD k súťaži vydalo publikáciu – katalóg so súťažnými návrhmi podľa grafického návrhu Ondreja Gavaldu.
Súťaž sa organizovala v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy zamerané na užívateľa), ktorého iniciátorom je Cité du Design v Saint-Etienne, SCD a ďalšie zahraničné organizácie.

Viac o súťaži na http://www.sdc.sk/?sutaze 

O výstave napísali:Partneri:Projekt:

Kontakt:
Nina de Gelder, projektová manažérka, koordinátorka projektu IDeALL a súťaže
e-mail: nina.degelder@scd.sk
mob: 0907 549 510
www.sdc.sk

Skip to content