ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU – Kollárovo námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne - výber zo súťažných prác

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU – Kollárovo námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne – výber zo súťažných prác

Výstava
18. marca 2013 – 24. marca 2013

V októbri 2012 Slovenské centrum dizajnu vypísalo súťaž pre študentov v oblasti dizajnu a architektúry, s témou verejného priestoru. Hlavné kritérium bolo použitie princípov „dizajnu pre všetkých“. Cieľom tejto súťaže bolo predstaviť koncept univerzálneho dizajnu budúcim profesionálom a umožniť im uplatniť tento súbor metodík v atraktívnom projekte: verejný priestor bratislavského námestia – Kollárovo námestie, ktoré uzatvára budova bývalých vojenských kasární, ktorá sa v blízkej budúcnosti môže stať kultúrnym centrom so zameraním na dizajn. V rámci súťaže bol pre študentov usporiadaný intenzívny dvojdňový workshop, ktorý viedol významný, medzinárodne uznávaný odborník pre univerzálny dizajn, Francesc Aragall, ktorý je prezidentom a zakladateľom nadácie DesignforAllFoundation. Študenti svojimi návrhmi reagovali na princípy dizajnu pre všetkých v nasledujúcich oblastiach: 1/ architektonické riešenie Kollárovho námestia a jeho prepojenia s parterom Hurbanových kasární, ktoré môže zahrňovať aj zmenu organizácie dopravy, 2/ dizajn mestského mobiliáru (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, informačné tabule, stánky atď.), 3/ grafické riešenie jednotného informačno-orientačného systému lokality. Porota v januári 2013 na svojom zasadnutí posúdila spolu 39 prác od 54 autorov, z toho z VŠVU bolo 11 prác od 14 autorov, z FA STU 28 prác od 40 autorov.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00