Ako pomôcť zbierke multimédií Slovenského múzea dizajnu?

Pomôžte nám spoločnými silami budovať našu zbierku hier a multimédií. Pre Slovenské múzea dizajnu hľadáme hardvér, softvér, dokumentáciu, dobové materiály, časopisy, či amatérske nákresy, ktoré súvisia s výpočtovou technikou a digitálnymi hrami vytvorenými slovenskými tvorcami alebo súvisiacimi s domácim prostredím.

Kontakt:
venujem@scd.sk

O predmety a digitálny obsah bude profesionálne postarané tak, aby bol zachovaný pre ďalšie generácie a ďalej propagovaný vďaka našim výstavným a osvetovým aktivitám. Aj vďaka vašej pomoci môžeme ďalej rozširovať našu zbierku, odhaľovať skryté zákutia našej digitálnej histórie a a realizovať ďalší výskum a výstavy.

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia. V roku 2017 bola v múzeu zriadená nová Zbierka multimédií, v ktorej sa naši pracovníci venujú výskumu a mapovaniu histórie digitálnych hier.

Pokiaľ si nie ste istý, či sú pre nás vaše predmety relevantné, neváhajte nám napísať a radi vám poradíme.