Ľudmila Fintorová

Ľudmila Fintorová vstúpila do praxe v roku 1978, keď ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bolo to ťažké obdobie normalizácie po zlomovom roku 1968. Prebiehali previerky a ideológia bola najdôležitejšou zbraňou politickej moci, a to aj vo výtvarnom umení. Hračky jej však, našťastie, nepodliehali. Bolo to pre citlivých výtvarníkov útočisko, slobodnejšie prostredie, ktoré však malo iné úskalia. Už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení (1971 – 1978) navrhla hračku – textilnú bábiku spolu so strihom, ktorá by sa dala ľahko vyrobiť doma.

Viac v článku: Ľudmila Fintorová – textilné a drevenné hračky (Katarína Hubová)

Zuzana Šebeková

Zuzana Šebeková v roku 2007 absolvovala štúdium textilného dizajnu na Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design v nemeckom Halle an der Saale. Počas diplomového štúdia absolvovala stáž na Moholy-Nagy Művészeti Egyetem v Budapešti a pracovnú stáž v reštaurátorskej dielni Židovského múzea v Prahe. Svoju diplomovú prácu realizovala v spolupráci s vlnárskym výrobným podnikom Merina, a. s., v Trenčíne. Po absolvovaní štúdia pracovala externe ako dizajnérka a technologička pre firmu Lydia in St. Petersburg, v rokoch 2007 – 2009 ako interná dizajnérka a produktová návrhárka poťahových tkanín pre automotive a office pre firmu Gerns und Gahler v Nemecku, v rokoch 2014 – 2017 ako interná dizajnérka a procesná návrhárka tkaných a potláčaných poťahových tkanín pre automotive firmu Eybl Austria v Rakúsku. V rokoch 2010 – 2015 absolvovala doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2013 aj pedagogicky pôsobí.

Miroslav Král

Libuše Niklová

Ladislav Sutnar

Michael Thonet

Zuzana Serbák

Zuzana Németh Serbáková (1985) ukončila štúdium obuvi v roku 2010 na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Absolvovala stáže v Londýne a Amsterdame a krátko po štúdiách externe spolupracovala ako dizajnérka talianskej značky Robert del Carlo. Po ukončení spolupráce sa začala naplno venovať vlastnej značke a spoluprácam s odevnými návrhármi a firmami. Spolupracovala napr. s Novestou, českou značkou Chatty, Marcelom Holubcom, Zuzanou Kubíčkovou či Luciou Ivanovou. Úspešne sa prezentovala na rôznych súťažiach a výstavách. Napriek úspechom vlastnej značky stále hľadala najvhodnejšie prostredie pre svoju tvorbu, čo ju priviedlo k pochopeniu, že ju najviac napĺňa práca pre inú značku, s ktorej identitou sa stotožňuje. Presne taká je slovenská Nehera, kde dostala príležitosť rozbehnúť a vytvárať kategóriu obuvi, ktorú považuje za svoj dlhodobý cieľ.
http://zuzanaserbak.com/

Jiří Pelcl

Vyštudoval architektúru na Vysokej škole umelec-kopriemyselnej v Prahe a dizajn nábytku na royal college of Art v londýne. od roku 1997 vedie Ateliér architektúry a di- zajnu na VŠuP v Prahe, kde pôsobil v rokoch 2002 – 2005 ako rektor. Prednáša na domácich a zahraničných vysokých školách. realizoval interiéry pre exprezidenta Václava Havla na Pražskom hrade a interiéry veľvyslanectiev Čr. Je držite-ľom významných ocenení za dizajn v Čr aj zahraničí. Jeho práce sú zastúpené v zbierkach svetoznámych galérií a mú-zeí. Navrhuje priemyselný dizajn, nábytok, sklo a porcelán pre priemyselné podniky.

Maroš Baran

Juraj Blaško

Fotografia: NCD 2018