Adrián Juráček

Jaromír Funke

V čase, keď Jaromír Funke prišiel na školu, bol už známy ako radikálny obhajca modernej fotografie, čo ho kvalifikovalo na post učiteľa ŠUR – napriek tomu, že sám fotografické vzdelanie nemal. Základom Funkeho učebného programu sa stali jeho vlastné fotografické experimenty a teoretické úvahy z 20. rokov, ktoré spojil s požiadavkou praktickej výučby budúcich profesionálnych fotografov. Počas svojho pôsobenia v Bratislave vytvoril niekoľko pozoruhodných sérií, z ktorých viaceré vznikli na objednávku. Pre kontext ŠUR sú tieto práce dôležité, lebo zodpovedajú vyučovacím predmetom, ako napríklad fotografia architektúry, portrét či reportáž. Keďže žiackych prác sa zo spomínaných cvičení zachovalo iba veľmi málo, prispievajú práve Funkeho snímky k vytvoreniu celistvejšieho obrazu o tvorbe fotografického oddelenia.

Fotografia: Wikipedia

Kristína Bartošová

Kristína Bartošová je art direktorka a grafická dizajnérka narodená v Bratislave, žijúca v rakúskom Grazi. Študovala vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej tvorba siaha od vizuálnych identít, dizajnu publikácií, web dizajnu po lettering a dizajn písma a je charakteristická výraznou typografiou. Jej proces je vždy založený na výskume a konceptualizácii, výsledkom čoho sú silné a zdanlivo jednoduché, nenútené práce. Medzi jej klientov patria New York Times Magazine, Spotify, Harry’s Labs, Oribe, Athletic Greens, Target, Universalmuseum Joanneum a We Are Not Sisters a newyorské agentúry High Tide, Mythology, Creech Studio a Studio Proba. Je tiež kreatívnou riaditeľkou a dizajnérkou amerického lifestylového časopisu Gossamer. Jej práce boli ocenené German Design Award, Joseph Binder Award a vystavené okrem iného v Type Directors Club v New Yorku a Vienna Design Week.

Bohuslav Stránsky

Bohuslav Stránský pôsobí ako dizajnér a vedúci pedagóg v ateliéri Digitálneho dizajnu na Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Magisterský titul získal na Katedre dizajnu Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe a neskôr pôsobil ako doktorand na zlínskej Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu. Zaujíma sa o digitálny – UX/UI dizajn, webdizajn, interaction dizajn, komunikačný a grafický dizajn.

https://fmk.utb.cz/contacts/mga-bohuslav-stransky-ph-d/ 

František Crhák

Vyštudoval architektúru na Vysokom učení technickom v Brne, kde ho ovplyvnil akademický sochár Vincent Makovský. Sochár Makovský viedol žiakov k chápaniu výtvarného návrhu – dizajnu pre strojárenský a spracovateľský priemysel ako k samostatnej tvorivej disciplíne. Svoju dizajnérsku činnosť vykonával František Crhák ako určitú formu „hobby“ popri svojej práci pedagóga.

(viac…)

Jana Potiron

Jana Potiron je slovenská dizajnérka, vo svojej tvorbe sa orientuje prevažne na verejné interiéry, do ktorých navrhuje autorské kolekcie nábytku v malej sérii, v súčasnosti pracuje na experimentálnejších projektoch – materiálovej inovácii a dizajne konceptuálnych interiérových objektov. Je vedúca ateliéru Design nábytku a interiéru a prodekanka pre tvorivú činnost na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Annamária Mikulíková

Annamária Mikulíková je produktová dizajnérka aktívne pôsobiaca na medzinárodnej scéne súčasného dizajnu. Pre jej tvorbu je charakteristická práca s materiálmi a fyzikálnymi javmi, témami udržateľnosti a ekológie. Vytvára minimalistické šperky, ktoré prezentuje pod značkou NATIF.

Jej tvorba bola predstavená na mnohých významných domácich i zahraničných výstavách. Je držiteľkou významných ocenení za produktový dizajn.

Viac informácií o autorke.

Tereza Maco

Získala ocenenie v kategórii Študentský dizajn Národnej ceny za dizajn 2018 za prácu Štart je cieľ.

Elena Kárová

Dušan Šulc

Dušan Šulc patril medzi najvýznamnejších slovenských typografov. V rokoch 1926 – 1930 sa učil za tlačiara v Novej kníhtlačiarni, ktorej spolumajiteľom bol jeho otec. V rokoch 1932 a 1933 navštevoval kurzy Metoda Kalába a Karla Dyrinka v Prahe. Od roku 1930 publikoval v odborných časopisoch Typografia, Slovenský typograf, Slovensko, Slovenská národná knižnica a od roku 1940 sa intenzívnejšie venoval knižnej grafike. Do roku 1943 pracoval v Novej kníhtlačiarni v Martine (od 1943 Neografia Martin). V šesťdesiatych rokoch pracoval vo vydavateľstve Tatran a do roku 1972 externe učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
(viac…)