Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení – so zameraním na mediálne umenie

Lucia Vadelová
Vydavateľstvo
Nitrianska galéria, 2014