What is interior design?

Graeme Brooker
Sally Stone
Vydavateľstvo
RotoVision, 2010

Komplexná príručka pre študentov a odborníkov v oblasti interiérového dizajnu. Od histórie interiérového dizajnu ako profesie po teóriu na pozadí praxe a poskytuje základné definície kľúčových termínov. Zaoberá sa tiež aktuálnymi otázkami ako je reštaurovanie, konzervácia či udržateľnosť. Skúma rôzne stratégie a taktiky, ktoré interiéroví dizajnéri najčastejšie uplatňujú. Interiéry sú rozdelené na korešpondujúce a autonómne podľa dizajnérovu prístupu ku kontextu interiéru. Ďalej sa triedia podľa funkcie – domáce, pracovné, kultúrne, vzdelávacie, obchodné interiéry – a podľa zaobchádzania s materiálom – so svetlom, objektmi, rovinami a povrchmi. Každá kategória je podrobne rozobraná a ilustrovaná náležitými ukážkami z praxe. Zaradené sú profily popredných svetových dizajnérskych štúdií s ukážkami pôsobivých projektov. Stručná analýza tvorby dizajnérskeho štúdia je doplnená úžasnými fotografiami kľúčových projektov, napr .: Tarruella & Lopez, Randy Brown, Architects, Pugh + Scarpa Architects, Multiplicity.