Wege der Moderne – Josef Hoffmann, Adolf Loos und die Folgen – Josef Hoffmann, Adolf Loos and Their Impact

Christian Thun-Hohenstein
Matthias Boeckl
Christian Witt-Dörring
Vydavateľstvo
Birkhäuser Verlag GmbH, 2015

Kniha zdôrazňuje dva centrálne spôsoby myslenia: Josef Hoffmann chcel komplexnú estetizáciu všetkých oblastí života, zatiaľ čo Adolf Loos interpretoval architektúru a dizajn ako funkčné pozadie.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Adolf Loos