Vytváření věcí

Bruce Sterling
Ivan Adamovič
Vydavateľstvo
Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2019

Kniha Bruce Sterlinga pojednáva o histórii a budúcnosti navrhovania vecí z hľadiska futurologických perspektív dizajnu. Sterling ako spisovateľ science fiction dokáže pracovať s neologizmami a v knihe vytvára úžasné spojenia moderných a starých technológií, nových kategórií objektov v sieťach programovateľných systémov. Knižka je koncipovaná ako rez naprieč rôznymi odbormi designu. Zároveň je aj futurologickou explikáciou a ponúka inšpiráciu ako študentom UMPRUM, tak verejnosti, ktorej nie je cudzie pochopiť technosociálne premeny súčasnosti a blízkej budúcnosti.