Výstava bývania v dreve – 90 rokov Výstavy bývania v dreve v Bratislave

Zdeněk Rossmann
Jaromír Funke
Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2022

Tento reprint vznikol ako jeden z výstupov výskumu Školy umeleckých remesiel v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný v rámci cyklu aktivít projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.. Katalóg Výstavy bývania v dreve / reprint. Medzinárodný dunajský veľtrh a pavilón UBS. Autor textov Zdeněk Rossmann, Ivan Šula, J. Weingartl. Rok vydania 1932.