Všední den v české fotografii 50. a 60. let

Lukáš Bártl
Vydavateľstvo
Arbor vitae, 2018

Kniha predstavuje osobitý prúd českej fotografie päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia, pre ktorý sa neskôr vžilo pomenovanie fotografie všedného dňa či poézia všedného dňa vo fotografii. Tieto snímky, väčšinou zhotovené v najrôznejších pouličných zákutiach našich miest, očarili vo svojej dobe prostredníctvom tlače a obrazových publikácií obrovské množstvo ľudí. Ich tvorcovia mali potom neobyčajne veľké divácke publikum a tiež popularitu, o ktorej sa dnešným výtvarným umelcom, snáď až na nemnohé výnimky, môže len zdať. Doba žila fotografiou a všednosťou. Mnohé diela uchvacujú dodnes nielen svojou remeselnou kvalitou a rafinovanosťou, ale s odstupom času aj hutnosťou informácií o tejto zaujímavej dobe, videnej dnes už prizmou určitej nostalgie. Z najprednejších českých a moravských fotografov sledovaného obdobia sú v knihe zastúpení napríklad Jiří Jeníček, Václav Jírů, Jan Beran, Karel Otto Hrubý, Marie Šechtlová, Erich a Milada Einhorn, Miloš Budík či Pavel Dias.