Visions of the Bauhaus Books – exploring connections to contemporary graphic design practice

Johannes Rinkerburger
Vydavateľstvo
Niggli, 2018

Vízie kníh Bauhausu: skúmanie súvislostí so súčasnou praxou grafického dizajnu