Vienna 1900 Wien

Janina Nentwig
Vydavateľstvo
Slovart, 2017

Prelom storočia je fascinujúcou epochou, počas ktorej sa z metropoly na Dunaji stáva centrum umeleckej moderny. Dominujúcimi umeleckými štýlmi sú historizmus, secesia a expresionizmus, ktoré po sebe nasledujú v rýchlom slede. Vytvárajú typicky viedenské variety, pre ktoré je príznačná istá dekadentná citovosť. Umelca tejto doby stmeľuje jediná myšlienka: sen o Gesamkunstwerku. Chcú prepojiť nielen jednotlivé druhy umenia, ale aj umenie a život.