Ve službách módy a stylu – česká bižuterie v období první republiky (1918-1938)

Vydavateľstvo
Academia, 2017

Jablonecká bižutéria je svetoznámy pojem rovnako ako české sklo alebo pivo. V období prvej republiky, kedy jej obchodný podiel na globálnom trhu predstavoval ohromujúcu jednu polovicu, zažila behom dvoch desiatok rokov svoje najlepšie aj najhoršie časy. Kniha sa na základe dôkladného štúdia publikovaných a archívnych zdrojov zaoberá nielen českou bižutériou v historickom kontexte, ale zoznamuje aj s princípmi výroby a obchodu vrátane praktík zahraničných partnerov a konkurentov, či ľudskými osudmi. Ponúka tak plastický a farbistý pohľad na jeden z nemnohých skutočne svetových českých fenoménov, ktorý jabloneckej bižutériu česká historiografia dlhovala.