Umenie – veľký ilustrovaný poradca

Robert Cumming
Vydavateľstvo
Slovart, 2007

Publikácia obsahuje takmer 500 strán informácií o svetových autoroch, dielach, štýloch aj hnutiach z histórie i súčasnosti