Umělecké styly, školy a hnutí – encyklopedický průvodce moderním uměním

Amy Dempsey
Miroslav Koláč
Petr Hejný
Vydavateľstvo
Slovart, 2002

Kľúč k pochopeniu viac než storočného vývoja maliarstva, architektúry a dizajnu od impresionizmu až po digitálne umenie.