Typographia

Oldřich Hlavsa
Jiří Šetlík
Karel Wick
Vydavateľstvo
SNTL, 1986

Publikácia je určená čitateľom so stredným a vysokoškolským vzdelaním z odboru polygrafie, typografie, užitej grafiky, výtvarného umenia a knižnej kultúry.