Thinking with type – a cristal guide for designers, writers, editors, & students

Ellen Lupton
Vydavateľstvo
Princeton Architectural Press, 2004

Publikácia obsahuje praktické informácie s ukážkami typov písma na konkrétnych príkladoch. Je určená hlavne pre dizajnérov, vydavateľov, študentov, spisovateľov.