Things I Have Learned in My Life So Far – Stefan Sagmeister

Stefan Sagmeister
Vydavateľstvo
Abrams, 2013

Toto revidované a aktualizované vydanie obsahuje všetko z prvej knihy spolu s ďalšími 48 stranami, kde spracováva aktuálne materiály z výstav. S podporou svojich klientov, Sagmeister začal transformovať tieto osobné veci do typografických umeleckých diel, ktoré sa objavili tak na billboardoch vo Francúzsku, ako aj na nafukovacích opiciach na uliciach Škótska. V sprievodných esejách od historika designu Stevena Hellera, hlavnej kurátorky Guggenheimovho múzea Nancy Spector a britského psychológa Daniela Nettle ako aj samého Sagmeistra sa objavuje fascinujúca zmes osobného zjavenia, umenia a designu – eklektická zmes vizuálnej smelosti a triezvych odporúčaní.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Stefan Sagmeister