The Social Design Reader

Elizabeth Resnick
Vydavateľstvo
Bloomsbury visual arts, 2019

Čítanka sociálneho dizajnu je rozdelená do troch častí. Redaktorka Elizabeth Resnick, ktorá spája kľúčové texty posledných päťdesiatich rokov, sleduje vznik pojmu spoločensky zodpovedný dizajn. Tento zväzok predstavuje autentické hlasy mysliteľov, spisovateľov a dizajnérov, ktorí pomáhajú budovať „kánon“ informačnej literatúry, ktorý dokumentuje vývoj disciplíny.