The Secret Language of Color – science, nature, history, culture, beauty of red, orange, yellow, green, blue & violet

Joann Eckstut
Arielle Eckstut
Vydavateľstvo
Black Dog & Leventhal, 2013

Tajomný jazyk farieb cestuje z vesmíru na Zem, z rastlín a zvierat na človeka. V týchto kapitolách sa dozvedáme o tom, ako a prečo vidíme farbu, povahu dúhy, zvieratá s farebným videním. Autorky Joann Eckstut a Ariela Eckstut obrátili pozornosť na jednotlivé odtiene viditeľného spektra – červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová – a každá farba sa prezentuje do hĺbky detailu. Kniha obsahuje stovky úžasných fotografií, zábavnej grafiky, každá stránka je úchvatná ukážka farieb. Je to ideálna kniha pre každého, kto sa zaujíma o históriu, vedu, kultúru a krásu farby v prírodnom a umelom svete. Farba prestupuje takmer všetky aspekty života, od subatomárnej oblasti prírodného sveta do ľudskej kultúry a psychológie.